Referensprojekt

 • Nattugglan 14 Stockholm, hus 02 – Projektchef för kontorsbyggnad, projektvolym ca 700 milj
 • Hubben – Projektchef för kontor, labblokaler, mm, projektvolym ca 500 milj
 • Celsius – Projektchef under programskede nybyggnad av kontor och lab, projektvolym ca 400 milj
 • Kv Hästen – Projektchef under genomförandet ombyggnaden av kontor och butiker, projektvolym ca 130 miljKv
 • Duvan 1 och 2 – Projektledare under framtagande av ny fastighetsutvecklingsplan
 • Kv Oden ygg – Projektledare under programarbetet för utveckling av kontorsfastigheten, projektvolym ca 100 milj
 • Psykiatrins hus – Byggherrestöd och processledare under genomförandet av sjukhusbyggnaden, projektvolym ca 950 milj
 • Framtidens Akademiska – Delprojektledare under förstudien och programarbetet för sjukhusbyggnader, delprojektvolym ca 2000 milj
 • Installation av Angiolabratorium (lab 35) Akademiska sjukhuset – Projektledare under genomförandet av hybridsal, projektvolym ca 20 milj
 • Ny Labbyggnad Akademiska – Projektledare under programskedet, projektvolym ca 300 milj
 • Kv Pennfäktaren, Stockholm – Bitr Projektledare och inköpare under ombyggnad av kontor och butiker, projektvolym ca 270 milj
 • Flertal hyresgästanpassningar i kv Hugin, Oxen, Svava, Kungshörnet, Bolandsplan, Science park i Uppsala, projektvolymer från ca 0,5 – 25 milj